พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

  

 สำรวจโลกใต้บาดาลพร้อมฝูงปลานานาพันธุ์ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ พิพิธภัณฑ์แห่งความรู้ใต้บาดาลที่ทุกบ้านควรพาลูกพาหลานมาเที่ยวชมสักครั้ง

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 
 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่.คลองวาฬ .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั้งจากน้ำจืดและน้ำเค็มที่สมจริงตามระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ เมื่อเดินเข้ามาเราจะพบกับอาคารพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,600 ตารางเมตร โดยด้านหน้าของอาคารมีจุดให้บริการที่จอดรถฟรีและศูนย์อาหารซึ่งให้บริการอยู่โดยรอบ หากเข้ามาแล้วเราจะพบกับมาสคอตปลาฉลามขนาดยักษ์ขนาดเท่าของจริงห้อยลงมาจากเพดาน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่ใครมาเป็นต้องมาหยุดยืนถ่ายรูปด้วย


พิพิธภัณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 1 
 
พิพิิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 2 
 
พิพิธภัณฑ์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 3 
 
พิพิธภััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 
 

 

ในส่วนของค่าเข้าชม ผู้ใหญ่มีค่าใช้จ่าย 20 บาท และเด็ก 10 บาท ส่วนท่านใดที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับ

 

เมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาเราจะพบกับระบบนิเวศน์แหล่งต้นน้ำ เป็นตู้ปลาที่มีขนาดความยาวกว่า 3 เมตร โดยภายในเป็นที่อยู่ของฝูงปลาตะเพียนทองขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบตัว

 

พิพิธภััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 4 
 
พิพิธภัััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 

 

ด้านฝั่งขวามือเมื่อเดินไปอีกสักนิด จะพบอีกหนึ่งระบบนิเวศน์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีลักษณะของที่ราบลุ่มซึ่งปกคลุมด้วยป่ากก ภายในน้ำใช้ปลา 3 ชนิดสายพันธุ์จริงที่แหวกว่ายอยู่ในสภาพพื้นที่แบบนี้นำมาไว้

 


พิพิธภััััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 5 
 
พิพิธภััััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 6 
 

 

ตู้ปลาตกแต่งอย่างสวยงามมีหลายตู้มาก เอาจริงๆได้ฟีลไม่ต่างจากอควาเรียมในเมืองโอซาก้ากันเลยนะครับ

 

พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 7 
 
พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 8 
 
พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 9 
 

 

เหล่าปลาสวยงามเยอะแยะมากมาย ปลาที่เราคุ้นตาจากภาพยนต์ Nemo อย่าง Anemone Fish ก็มีเน้อ ตัวจริงน่ารักมาก

   

 

  

พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 10 

  

พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 11 

  

พิพิธภัณฑ์์์์สัตว์น้ำหว้ากอ 12 

   

 

 

 

 

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 

 

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ  

 

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 25 

  

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 26 

 

 อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือตู้ปลาขนาดใหญ่หรือโลกใต้ทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาไซส์ยักษ์ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์

 

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 27 

  

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 28 

 

พิพิธภััััณฑ์์สัตว์น้ำหว้ากอ 29 

 

 

 

พิพิธภัััััณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุโมงค์ใต้น้ำ 

 

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 9:00 .- 16:00 . สำหรับการเดินทางให้ใช้เส้นทางหลักคือจากถนนเพชรเกษมขับตรงยาวเข้าสู่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยจากสี่แยกประจวบขับลงใต้ไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้ามทางรถไฟเข้าสู่อุทยาน 

 

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 20 บาท / เด็ก 10 บาท

วัน - เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 . - 16:00 .

การเดินทาง : เหมาะกับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือโดยรถไฟ ลงสถานีประจวบแล้วต่อมาที่สถานีหว้ากอ

 

 

 ที่เที่ยวอื่นๆ ในอ.ปราณบุรี